Случај

м-20180319114513

600000 тони / годишно проект за хидрогенизација на бензин

м-20180319114658

1 милион тони годишно Единица за реформирање на хидрогенизација Дизел

м-20180319115128

100,000 тони / година Единица за реформа на хидрогенизација

м-20180319115311

1000000 тони / година Единица за реформирање на хидрогенизација

м-20180319015918

1,2 милиони тони годишно Одделение за одделување ароматика

м-20180319020005

140.000 тони / годишно печка за пукање на јаглеводород светлина

м-20180319020236

1,8 милиони тони годишно Единица за селективна хидрогенизација за бензин

м-20180319020343

Проект за обнова на тешки асфалти 3,5 милиони тони годишно

м-20180319020756

1,2 милиони тони годишно Проект за рафинирање на хидрогенизирано масло Хетерогено сушење

м-20180319021017

80.000 тони / годишно етилбензен - единица на стирен

м-20180319021238

Единица за реформирање на хидрогенизација Дизел

м-20180319021416

Единица за хидроген 20000Nm3 / H

м-20180319021602

500,000 тони / година Единица за селективно хидодулфуризација на бензин

м-20180319021647

500,000 тони / година Единица за селективно хидодулфуризација на бензин

м-20180319021814

Единица за хидроген метанол

м-20180319021938

Метанол пукнатина водородна единица